Project Description

Kanser tedavisi

Kanser Tedavileri: Kanserde en yaygın tedavi yöntemleri cerrahi, radyoterapi ve kemoterapidir. Daha seyrek olarak hormon tedavileri, biyolojik tedavi yöntemleri ve hedefe yönelik tedaviler kullanılır. Bu tedavi yöntemleri tek başına veya birlikte uygulanır.

Euromedicare, spesifik onkolojik teşhis ve tedavi teknolojileri ile donatılmış modern onkoloji merkezleriyle birlikte çalışmakta ve tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp ve moleküler onkoloji alanlarında gerekli tedavileri sunmaktadır.

Kanser tedavisi, birçok uzmanlık dalının birlikte çalışmasını zorunlu kılan bir tedavi grubudur. Tıbbi Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Nükleer Tıp ve Moleküler Onkoloji gibi uzmanlık alanları ile uygun tedavi seçenekleri değerlendirilerek en iyi tedavi seçeneği belirlenir. Farklı cerrahi branşlar, radyasyon onkolojisi ve tıbbi onkoloji uzmanları birlikte çalışır. Tanıda patoloji bölümünün önemi yanında, tanıyı güçlendirmek ve tedavi sonuçlarının takibinde radyoloji ve nükleer tıp bölümleri büyük önem taşımaktadır.
Euromedicare, kanser teşhis ve tedavisinde, ileri tıbbi teknolojileri kullanan deneyimli uzmanların çalıştığı hastaneler ile işbirliği yaparak en hızlı ve en güvenilir tedaviyi sağlamaktadır.

Modern görüntüleme olanakları kanserin ilk teşhisi ve evrelemesine, yaygınlığının belirlenmesine, tedaviye yanıtın değerlendirilmesine, tedaviye maruz kalacak canlı kanser hücrelerinin yoğunluğunun belirlenmesine ve hasta için en doğru tedavi planlamasına olanak sağlar. Bu hizmetler, uluslararası standartlarda hizmet veren uzman merkezlerimizde yürütülmektedir.

Amacımız tüm kanser hastalarının konforunu üst düzeyde tutmaktır.
Gamma Knife Tedavisi: Gamma Knife, hastalıklı beyin dokusunu herhangi bir kesiğe ihtiyaç duymadan gamma ışınları ile yok eden olağanüstü bir tedavi sistemidir. Hem iyi huylu beyin tümörleri hem de kötü huylu beyin tümörleri bir Gama bıçağıyla tedavi edilebilir. Gamma knife, beyin tümörünün yanı sıra vasküler beyin hastalıkları ve fonksiyonel beyin hastalıklarında (trigeminal nevralji, Parkinsonizm, epilepsi) da kullanılmaktadır. Vücudun doğal dengesini bozmadan tümörleri iyileştiren gamma knife tedavisi, kanser tedavisinde atılan nokta olarak tanımlanmaktadır. Cerrahi bir operasyon gerektirmeyen bu yöntem, birçok iyi ve kötü huylu tümör ve farklı hastalıklarda cerrahi ve radyoterapiye alternatiftir. Tedavi sırasında radyasyon ışınları, bir tümörün veya hastalıklı bölgenin gelişimini yok etmek veya durdurmak için hedefe yönlendirilir.

CyberKnife Sistemi: Kanser ve kanserli olmayan tümörlerin ve radyasyon tedavisi gerektiren diğer hastalıkların tedavisi için ultramodern bir teknoloji. Bu yöntem prostat, akciğer, beyin, omurilik, omurga, baş ve boyun, karaciğer, pankreas, böbrek kanserleri ve farklı jinekolojik kanser tedavileri gibi vücudun birçok yerinde klasik kanser tedavisine daha güvenli bir alternatif olarak veya zor durumlarda kullanılır. Klasik cerrahi yaklaşımlarla ameliyat mümkün değildir. CyberKnife Sistemini benzersiz kılan, içindeki tamamen robotik kontrollü radyasyon sistemidir. Robotik sistem tasarımı, gerçek zamanlı görüntüleme ile donatılmıştır ve CyberKnife sistemi farklı açılardan uygulandığında bile milimetreden daha küçük bir hassasiyetle hedeflenen tümör odağına maksimum doz radyasyon sağlar.

En gelişmiş radyocerrahi biçimlerinden biri olan CyberKnife, vücuttaki tümörleri veya lezyonları yok etmek için yüksek dozlarda hassas olarak hedeflenmiş radyasyon sağlayan ağrısız, invaziv olmayan bir tedavidir. Son derece odaklanmış radyasyon ışınları sağlamak için robotik bir kol kullanır. Robotik kolun esnekliği, vücudun diğer radyo-cerrahi teknikleriyle tedavi edilemeyen omurga ve omurilik gibi alanlarının tedavi edilmesini mümkün kılar.

Randevu Al

Cinsiyet *
Choose File
Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.