Project Description

Organ Nakli nedir?

Organ nakli, hasarlı veya eksik bir organı değiştirmek için bir organın bir vücuttan çıkarılıp alıcının vücuduna yerleştirildiği tıbbi bir prosedürdür. Verici ve alıcı aynı yerde olabilir veya organlar bir donör sahasından başka bir yere taşınabilir. Kalp nakli dışında, nakil işleminin önemli bir kısmı canlı vericilerden alıcılara yapılabilmektedir.

Karaciğer, böbrek, pankreas, ince bağırsak ve kalp kadavradan alınarak hastaya nakledilebilir.

Türkiye’de organ nakillerinin% 75-80’i canlı vericilerden elde edilen sağlıklı organlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu tür nakillerde tamamen sağlıklı olan bir kişi ameliyat edilerek organın bir kısmı veya yarısı alınır. Bu istenmeyen bir durum olsa da insanları hayatta tutmak için yapmak zorundayız ama diğer ülkelerde bunun tersi bir durum var. Canlı vericilerden ve kadavralardan (ölüler) organ nakilleri sırasıyla% 25 ve% 75-80 oranındadır ve bunlar Türkiye’deki nakil süreci ile Avrupa ve ABD’deki süreç arasındaki farklardır. Ancak Organ Nakli emin ellerde yapıldığı sürece başarı oranı arasında istatistiksel olarak bir fark yoktur. Türkiye’de Organ Nakli Cerrahisi modern teknoloji ve tekniklerle yapılmaktadır. 2017 yılında Türkiye’de 4536’sı Türk vatandaşı, 324’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 4860 organ nakli gerçekleştirildi.

Organ nakli operasyonları önemli ve hassas operasyonlardır; ancak modern cerrahi teknoloji ve tekniklerle nakil operasyonları tamamen güvenli ve kanamasız olabilir. Örneğin; laparoskopik ameliyatlarla (kapalı ameliyatlar) kişiler 1 hafta veya 10 gün sonra normal hayatlarına devam ederler; Günlük yaşam açısından hiçbir fiziksel engelleri yoktur.

Kimler organ bağışçısı olabilir?
Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine göre dördüncü sınıfa kadar akrabalar arasında organ nakli yapılabilir. Bölgesel Etik Kurulların onayı ile akraba olmayan donörlerden organ nakilleri de yapılabilir. Organ nakli açısından çapraz nakil olarak adlandırılan donör değişiklikleri de yasal çerçeve içinde yapılabilmektedir. Organ Nakli için seçilen sağlık kurumu önemlidir. Bir hastanede organ nakli yapılabilmesi için merkezin üst düzeyde hizmet vermesi gerekir. Organ nakli sadece ameliyatla ilgili bir süreç değildir. Organ nakli öncesi ve sonrası süreçler için poliklinikler, laboratuvarlar, görüntüleme birimleri ve birçok kliniğin işbirliğini sağlamak çok önemlidir. Çok iyi bir cerrah olabilirsiniz, çok iyi bir anestezi ekibine sahip olabilirsiniz, ameliyathane koşullarınız harika olabilir ama bu her zaman başarılı sonuçlar alacağınız anlamına gelmez. Organ nakli multidisipliner bir çalışmadır. Bu nedenle sadece bu çalışmayı tamamlayan sağlık kurumları organ nakli uygulayabilir.

Günümüzde böbrek, karaciğer, kalp, akciğer, pankreas ve ince bağırsak nakilleri başarıyla gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de şu anda organ nakli bekleyen toplam 24 787 hasta var ve bu hastaların% 87’si böbrek nakli,% 9’u karaciğer nakli bekliyor.

Türkiye’de organ bağışı ve nakli Sağlık Bakanlığı kanun, yönetmelik ve mevzuatı çerçevesinde yapılmaktadır.

Organ naklinde kadavra kullanılacak ise organın kadavradan çıkarılması ile Organ Nakli arasında geçen süre çok önemlidir. Diğer organlara göre böbrek nakli ameliyatları için daha fazla zaman vardır. Organın kurtarılması ve nakli arasında 36 saat geçmesine izin verilir. Bir karaciğer 8 ila 9 saat içinde nakledilmelidir. Hastane daha sonra organ naklinin hastanın sağlık durumunu olumsuz etkilemediğinden emin olmak için bir dizi test yapar. Hasta ameliyattan önce birkaç ilaç alır. Yabancı organları reddeden vücudun doğal bağışıklık tepkisini baskıladıkları için bunlara bağışıklık baskılayıcı ilaçlar denir.

Böbrek nakli
Böbrek nakli ameliyatlarında genellikle hastanın kendi işlevsiz böbrekleri vücutta bırakılır. Bağışlanan organ alt karın bölgesine nakledilir ve ardından pelviste ana kan damarlarına bağlanır. İdrarın yeni böbrekten dışarı akmasına izin vermek için üreter mesaneye dikilir.

Karaciğer Nakli
Nakil sırasında karaciğer tamamen çıkarılır. Nakledilen organ, bir karaciğerin bir parçası veya tam bir karaciğer olabilir. Kısmi organ, birkaç ay içinde orijinal boyutuna döner. Bağışlanan organ, çıkarılan organın yerine yerleştirilir ve ardından kan damarları ve safra kanalları bağlanır.

Malatya’da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Enstitüsü son nakil ile geçen ay Avrupa’da birinci, dünyada ikinci sırada yer aldı. Karaciğer nakline 15 yıl önce başlayan enstitü, ilk 10 yılda 747 nakil gerçekleştirmiş ve 27/8/2017 tarihinde 2017. karaciğer naklini gerçekleştirmiştir. Yıllık karaciğer nakli sayısına göre Avrupa’da birinci, dünyada ikinci sırada yer almaktadır.

Akciğer Nakli
Türkiye’de ilk akciğer nakli ameliyatı 2009 yılında bir akciğer kanseri hastasına yapıldı. Prof.Dr.Cemal Asım Kutlu başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen Türkiye’deki ilk başarılı akciğer nakli ile Türkiye’nin adı bu alanda başarılı uygulamalar gerçekleştiren sayılı ülkeler arasında yer aldı. Sonraki yıllarda başarılı akciğer nakilleri yapılmaya devam etti. Sağlık Bakanlığı Organ Nakli Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 2017 yılında Türkiye’de 42 akciğer nakli gerçekleştirildi.

Kalp nakli
Kalp nakli, hastanın işlevsiz kalbini sağlıklı bir insan kalbi ile değiştirme sürecidir. Beyin ölümünün gelişmesinden sonra, organları bağışlanan kişilerden alınan sağlıklı kalp, daha önce kalp nakli kararı verilen alıcı hastalara nakledilir.

İsteğinizi Bize Yazın

Cinsiyet *
Choose File
Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.