Türkiye'de Sağlık Turizmi

Türkiye’de sağlık turizminin önemi her geçen gün artmaktadır. Bu artış, ülkemizin sunduğu
kapsamlı tedavi olanaklarının yanı sıra sahip olduğu zengin turistik altyapı imkânlarından da
kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan bazı batı ülkelerinde kozmetik, diş ameliyatları ve estetik
amaçlı operasyonların sağlık sigortası kapsamı dışında tutulması ve bu ülkelerde yüksek
maliyetle gerçekleştirilen sağlık hizmetlerinin Türkiye’de oldukça düşük maliyetle
gerçekleştirilmesi de bu artışta önemli rol oynamaktadır (4).

 

Türkiye’de tedavi olmak, bazı alanlarda, birçok Avrupa ülkesine göre yüzde 60’a varan oranlarda daha ekonomiktir (5). 2013 yılında Türkiye’yi sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen turist sayısı 267 bin 461 kişi iken bu
sayı 2017 yılında %62 artış göstererek 433 bin 292’ye ulaşmıştır. 2013-2017 yılları arasında
Türkiye’yi sağlık turizmi için gelenlerin sayısı ise toplamda 1 milyon 852 bin 975 kişiye
ulaşmıştır. Bu beş yıllık dönemin ekonomik hacmi ise 4,4 milyar dolar seviyesindedir (1). Hiç
kuşkusuz bu artışta Türkiye’ye sağlık turizmi amacıyla gelen hastaların aldıkları hizmetlerden
oldukça memnun olmalarının da büyük payı bulunmaktadır (5).

Türkiye’yi sağlık turizmi alanında güçlü kılan pek çok unsur bulunmaktadır. Bunlar;
Türkiye’nin alanında uzman hekimlere, güçlü bir sağlık altyapısına ve teknolojisine sahip
olması; Türkiye’deki tedavi fiyatlarının, sağlık hizmeti sunan çoğu gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkelere kıyasla ucuz olması; Türkiye’nin geleneksel turizmde ve hizmet sektöründe iyi
konumda olması; Türkiye’nin JCI (Joint Commission International) akreditasyonuna sahip 44
hastaneye sahip olması (2018 yılı verilerine göre); Türkiye’nin kullanılabilir termal su
kaynakları bakımından Avrupa’da birinci sırada olması ve ulaşım olanakları açısından
gelişmiş olması şeklinde özetlenebilmektedir (5).

Ülkemizi sağlık ve tıbbi nedenlerle ziyaret eden turistlerin herhangi bir mağduriyet
yaşamaması için ziyaretçi sayısındaki artışa paralel olarak denetim ve incelemeler de
artmaktadır. Bu bağlamda gerçekleştirilen incelemeler neticesinde hangi kurum ve
kuruluşların sağlık hizmeti sunacağı belirlenmekte ve bu kuruluşlar yetkilendirilmektedir.
Türkiye’de sağlık turizmi, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık
Turizmi Daire Başkanlığı’nca dikkatle incelenmektedir. Söz konusu kuruluş tarafından Ekim
2018 tarihi itibariyle sağlık turizmi yetki belgesi verilen özel sağlık tesisi sayısı 318, vakıf
üniversitesi sağlık tesisi sayısı 20, kamu sağlık tesisi sayısı 54, kamu üniversitesi sağlık tesisi
sayısı 19 ve aracı kuruluş sayısı ise 27’dir (3).

Daha çok plastik cerrahi ve saç ekim işlemleri için tercih edilen ülkemiz, sağlık alanında pek
çok branşta da önemli hizmetler vermektedir. Diğer taraftan dünyanın en fazla noktasına uçan
ulusal havayolu firmamız Türk Hava Yolları’nın da sağlık turizmi imkânlarından
faydalanmak isteyen hastalara tanıdığı indirim imkânı, bu hizmete ulaşımı daha da kolay hale
getirmekte ve bu imkânlardan faydalanmak isteyen insanlara önemli kolaylıklar sunmaktadır
(2).

 

*Kaynaklar (İncelemek istersiniz diye yazıyorum.)
1. https://www.sabah.com.tr/apara/haberler/2018/10/13/turkiye-saglik-turizminden-5-
yilda-44-milyar-dolar-kazandi
2. https://www.bloomberght.com/haberler/haber/1982268-saglik-turizminde-artis-
suruyor

3. https://www.saglikaktuel.com/haber/saglik-turizmi-icin-yetki-belgesi-alan-saglik-
tesisi-ve-araci-kuruluslar-16-10-2-63940.htm
4. Karababa, Asiye Gölpek. “Türkiye’de Sağlık Turizminin Ekonomik Yönü.” Türk
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi2.1: 58-69.
5. Assemgul Dyussembayeva, 2018. İstanbul’a Rus Bölgesinden Sağlık Turizmi
Amacıyla Gelenlerin Memnuniyet Düzeyleri. T.C. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Turizm İşletmeciliği Yüksek
Lisans Programı, İstanbul.